За Нас

Приказната на Хелиос Медикал започнува во Јуни 2013 год како директно застапништво и маркетинг претстваништво на производите на компанијата GelitaGMBH, Германија за Македонија и Косово, со преддоговор и за р.Србија и р.Албанија.
GelitaGMBH, Германија е најголемиот светски производител и лидер на пазарот на биоактивните колагнески пептиди кои што на медицинскиот и фармацевтскиот пазар добија своја верификација со студиите на Tufts Medical Center на Универзитетот во Харвард, САД...
Copyright © Helios Medical 2015. All rights reserved