Д-р. Александар Генчов

Д-р.Александар Генчов e роден на 07.03.1970, тој е Генерален директор (General Manager) и основач на Хелиос Медикал. Работел како Стручен соработник во Крка Словенија и како менаџер на неколку странски компании во Македонија. Има и искуство на врвни меѓународни менаџерски позиции од Интернационален карактер.

+389 (0)75 716 811

 

Д-р. Диме Павлески

Д-р.Диме Павлески е роден на 10.07.1988. Тој е Заменик на Генералниот диектор и директор на Маркетинг програмите на Гелита ГМБХ, LCA pharmaceuticals и Допелхерц Германија. Работел како менаџер во областа на Денталниот маркетинг.

+389 (0)75 342 122

 


Copyright © Helios Medical 2015. All rights reserved